Anne Grethe Svanlundh

Psykoterapeut & sygeplejerske

Kontakt

Telefon: 28 55 94 56

e-mail: info@agsvanlundh.dk

Milmosevej 12

9510 Arden

Medlem af psykoterapeut foreningen

Psykoterapi – et samarbejde

Samtaler med mig er en mulighed for dig til at få en grundig drøftelse af de forhold i tilværelsen, du er besværet af. Jeg ledsager dig på din egen opdagelsesrejse i dit liv og i din situation. Du kommer til større klarhed, finder nye sammenhænge og handlemuligheder i dit liv

Klientcentreret terapi
Mit første valg af behandlingsmetode er kaldt klassisk klientcentreret terapi. I klientcentreret terapi forsøger jeg som terapeut først og fremmest at sætte mig ind i, hvordan du har det. Samtidig har jeg for øje, at du skal føle dig set, hørt og rummet, anerkendt og empatisk forstået. Klientcentreret terapi bygger på, at mennesker får det bedre, når de føler andres empati, anerkendelse og konsistente nærvær omkring deres person. Min viden bruger jeg som faglig baggrund til at forstå din indre verden, som du oplever den.

Kognitiv adfærdsterapi
Jeg kan også foreslå, at vi arbejder ud fra den kognitive metode. Kognitiv adfærdsterapi har en resultatorienteret tilgang, hvor der arbejdes med et afgrænset psykologisk problem. Med kognitiv metode i kognitiv adfærdsterapi er udgangspunktet, at vore følelser og selvværd i stor grad er bestemt af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer. Det er de følelser og tanker vi har i forhold til begivenheder mere end begivenhederne selv, der har indflydelse på vores selvværd og handlen. Når vi hjælpes til at give vores følelser og tanker mere opmærksomhed, bliver vi også bedre i stand til at imødegå deres skadende elementer.

Tavshedspligt og etiske regler: se under Psykoterapeutforeningen